Dogger
Forshagaakademin
Jesse
Sportfiskewebben
Sportfiskeprylar
Besök Sportfiskarnas webbshop
Forshaga Camping
Köp fiskekort ONLINE


Värna de sista strömmande vattendragen!

Strömmande vatten hyser en hög biologisk mångfald och är av stort värde för sportfisket och friluftslivet. Dessvärre hotas våra outbyggda strömmar av ett nyvaket intresse för vattenkraftsutbyggnad.Trots att ca 80 % av kapaciteten i svenska vattendrag redan är utbyggd för vattenkraft hotas många av de kvarvarande strömmarna av utbyggnad. Det beror på att vattenkraftsbolagen kan göra stora pengar på utbyggnaden tack vare höga elpriser och subventioner i form av elcertifikatsystemet.

Elcertifikatsystemet är till för att främja förnybar elproduktion och genom elcertifikatsavgifter på allas våra elräkningar tvingas vi bidra till utbyggnaden av de sista vattendragen. Energitillförseln från den vattenkraft som finns kvar att bygga ut är minimal medan skadorna på miljön är mycket stora. När ett vattendrag byggs ut slås många arter ut, fisken och andra arters vandringsvägar stängs och fisket försämras.

Att ge statligt stöd till ytterligare strömvattenexploatering går rakt emot riksdagens miljöpolitik. För att uppnå de av riksdagen uppsatta miljömålen satsar staten pengar på att riva ut vandringshinder och dammar i vattendrag. Med ena handen subventioneras vattenkraften som ger stora skador på vattenmiljöer, och med andra handen delas pengar ut till vatten- och fiskevård, hur vettigt är det?

I den pågående klimatdebatten är det vanligt att vattenkraften framstår som miljövänlig och ”grön” vilket är helt fel. Vattenkraften ger stora skador på vattendragen och livet däri.

Utbyggnaden av vattenkraften hejdar en positiv utveckling av sportfiske och fisketurism utan att samhället får tillbaka annat än förstörda vattenmiljöer och några ynka megawattimmar el. Ett utbyggt vattendrag innebär att attraktionskraften som många glesbygdskommuner har haft är borta, kanske för all framtid.
 

Sportfiskarnas budskap är tydligt:

  • NEJ TILL NY VATTENKRAFT
  • Vi säger däremot JA TILL LEVANDE VATTENDRAG med friska fiskbestånd och en naturlig biologisk mångfald.Ny film!

En granskning av vattenkraften och energidebatten. En film från Sportfiskarna av Maria Ålander och Martin Falklind.
Se filmen (11 min)
 

Sportfiskarnas presentation i Riksdagen 4 oktober

Se Stefan Nyströms powerpoint 
Till presentationen
 

Hedefors kraftverk

Läs samlade fakta om kampen för fria vandringsvägar i Säveån
Till sidan 
 

Hotade vatten

Vi har sammanställt en lista över vattendrag som hotas av utbyggnad.
Till kartan
 

Rapport om elcertifikat

Rapport från Sportfiskarna om vattenkraften i elcertifikatsystemet
Till rapporten
Fullängdsversion
 

Dokumentation från
seminariet i Skövde

Seminariet handlade bland annat om vattendirektivet, vandingshinder och vattenkraft.
Till dokumentationen
 


www.alvraddarna.se
Naturskyddsföreningen
www.wwf.se
www.vattenkraftmiljo.nu
vattenmyndigheterna.se
naturvardsverket.se
www.hydroreform.org

 

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Fiskesnack
Eckerö Linjen
Folkspel
Sportfiskemässan 2015Administratör