Dogger
Sportfiskewebben
Forshagaakademin
Forshaga Camping
Köp fiskekort ONLINE
Besök Sportfiskarnas webbshop


Miljöanpassa vattenkraften och skydda våra sista strömmande vatten!

Strömmande vatten hyser en hög biologisk mångfald och är av stort värde för sportfisket och friluftslivet. Dessvärre har vattenkraften decimerat eller slagit ut många fiskbestånd och gjort att myllrande livsmiljöer med hög biologisk mångfald har förvandlats till stenöknar och uppdämda lugnvatten.Ungefär 80 % av kapaciteten i svenska vattendrag är redan utbyggd för vattenkraft. Ett utbyggt vattendrag innebär att attraktionskraften som många glesbygdskommuner har haft är borta.

Endast ca 3 procent av vattenkraftverken har tillstånd enligt miljöbalken. Det betyder att de allra flesta kraftverken saknar faunapassager och minimitappningar som tar hänsyn till ekologin. Dessutom gör subventioner till vattenkraften i form av elcertifikat att det finns ett intresse för att bygga ut mer vattenkraft, t ex kan det handla om att bygga ett mindre kraftverk vid en befintlig damm. Energitillförseln från den vattenkraft som finns kvar att bygga ut är minimal medan skadorna på miljön är mycket stora.

Enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag och EU:s ramdirektiv för vatten ska skadade och förorenade vattenmiljöer restaureras så de uppnår God ekologisk status. Idag finns ingen motor i vattenmiljöarbetet, resurserna är för små, juridiken ett hinder och kraftverksägarna varken tvingas eller uppmuntras till att göra något själva. 

Den så kallade Vattenverksamhetsutredningen kan vara lösningen på hur vattenkraften ska miljöanpassas.

Utredningen har föreslagit att de verksamheter som saknar tillstånd enligt miljöbalken måste söka tillstånd. Det skulle i de flesta fall innebära att krav på fria vandringsvägar och minimitappningar ställs även på dessa verksamheter, och vissa små anläggningar kan till och med komma att rivas ut.   
Sportfiskarna arbetar för att fisken ska kunna vandra förbi kraftverk och dammar och för att flödena ska följa så naturliga variationer som möjligt. Vi vill att vattenkraften ska omfattas av miljöbalken precis som annan miljöfarlig verksamhet. Ny vattenkraft ska inte byggas och de sista strömmande vattnen ska värnas.

Läs mer om Sportfiskarnas opinionsarbete med strömmande vatten här:

Debattinlägg om Vattenverksamhetsutredningen.

Debattinlägg om kulturmiljöer på SVD:s Brännpunkt.
 
Sportfiskarnas synpunkter på Vattenverksamhetsutredningen, remissvar på delbetänkandet och slubetänkandet.Se film om vattenkraften!

En granskning av vattenkraften och energidebatten. En film från Sportfiskarna av Maria Ålander och Martin Falklind.
Se filmen (11 min)


www.nyvattenlag.nu
www.alvraddarna.se
www.wwf.se
www.vattenkraftmiljo.nu
vattenmyndigheterna.se
naturvardsverket.se
www.hydroreform.org

 

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Fiskesnack
Huntyard
Eckerö Linjen
Sportfiskeprylar
FiskefeberAdministratör