Forshaga Camping
Forshagaakademin
Dogger
Köp fiskekort ONLINE
Sportfiskewebben
Besök Sportfiskarnas webbshop


Finansiärer:


            


            
 

Linje

Pressrum

Här hittar du pressmeddelanden och information om Sportfiskarnas rovfiskprojekt. Hör gärna av dig med frågor!


Ostkustens gäddor och abborrar behöver 700 miljoner kronor

[2013-06-18] Abborren och gäddan har gått tillbaks kraftigt långs många kustavsnitt. Sportfiskarna har sammanställt det kända behovet av fiskevårdande åtgärder längs ostkusten för arterna gädda och abborre. Försiktigt räknat skulle det krävas 700 miljoner kronor för att restaurera kustmynnande vattendrag på kuststräckan från Blekinge till Gävleborg.
Till pressmeddelande
 

Sportfiskarnas rovfiskprojekt får miljöpris

[2013-04-25] Sportfiskarnas rovfiskprojekt har tilldelats Kalmars internationella miljöpris 2013. Priset på 100 000 kr vänder sig till personer, företag eller organisationer som visat mod, styrka och som har nya lösningar som kan förbättra miljön i och runt Östersjön.
Till pressmeddelande
 

Pressträff om rovfisk i Gävle 12 februari

[2013-02-12] Nu startar åtgärderna i Sportfiskarnas fiskevårdsprojekt för att gynna rovfiskbestånden i Gävleborg. Inbjudan till pressträff på Länsstyrelsen i Gävle.
Till pressmeddelande
 

Lyckat projekt har lagt grund till mer rovfisk i Östersjöns kustområden

[2013-02-06] BalticSea2020 gav för två år sedan anslag till Sportfiskarna för ett projekt som syftar till att skapa grund för en satsning som skall restaurera ett stort antal lek- och uppväxtområden för kustlevande bestånd av rovfisk. Nu är förstudien genomförd och ett 20-tal omfattande restaureringsåtgärder har inletts i det lyckade projektet.
Till pressmeddelande
 

4,7 miljoner till mer rovfisk och friskare kustmiljö

[2011-03-29] Sportfiskarna har av Naturvårdsverket beviljats nästan 4,7 miljoner kronor till ett åtgärdspaket för stärkta rovfiskbestånd och friskare kustmiljö i länen Gävleborg, Uppsala, Stockholm och Gotland. Projektet samlar en rad aktörer i en gemensam kraftsamling.
Till pressmeddelande
 

Ny stor satsning på mer rovfisk i Östersjöns kustområden

[2010-12-01] Baltic Sea 2020 ger anslag till Sportfiskarna för ett projekt som syftar till att skapa grund för en storskalig satsning som skall restaurera ett stort antal lek- och uppväxtområden för kustlevande bestånd av rovfisk. Målet är att ett 20-tal storskaliga restaureringsprojekt ska kunna startas längs hela ostkusten.
Till pressmeddelande
 

KontaktpersonJoel Norlin
joel@sportfiskarna.se
070-335 27 00

Lästips:


Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Fiskefeber
Eckerö Linjen
Huntyard
Fiskesnack
SportfiskeprylarAdministratör