Besök Sportfiskarnas webbshop
Forshagaakademin
Sportfiskewebben
Köp fiskekort ONLINE
Forshaga Camping
Dogger


Sportfiskarnas policy om försurning och kalkning

För att öka fokus på försurning och kalkning och klargöra förbundets ståndpunkter lanserar Sportfiskarna nu en ny policy.
Försurningspolicy

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder

Utredning av den oberoende försurningsexperten Hans Oscarsson.
Ladda hem rapport
 

Därför kalkar vi sjöarna

Försurningen - ett av våra största miljöhot och kalkning av vattendrag
-en av de viktigaste naturvårdsåtgärderna.
Ladda hem broschyr
 

Naturen läker sakta

Artikel från vår tidning Svenskt Fiske om försurningen och dess långtgående effekter 
Ladda hem

Linje
Regeringen sänker havsmiljöarbetet
 | Regeringen sviker hav, sjöar och vattendrag. Foto: Joel Norlin
Regeringen sänker havsmiljöarbetet

För ett drygt år sedan sjösatte regeringen den nya myndigheten HaV. Havsmiljöfrågorna skulle prioriteras, lovade dåvarande miljöministern Andreas Carlgren. I budgeten för 2013 skär samma regering ner Havs- och vattenmiljöanslaget med 235 miljoner kronor, en tredjedel av hela anslaget.
- Lena Eks första miljöbudget är ett praktfullt bottennapp, kommenterar Sportfiskarnas Generalsekreterare Stefan nyström.

Det omfattande arbete med att restaurera vattenmiljöer som pågår runt om i landet slås nu i spillror.
- Många pågående projekt kommer att avbrytas innan de slutförts och effekterna uppnåtts. Hundratals investerade miljoner de senaste åren kan därmed vara bortkastade, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

Försurade sjöar och vattendrag kan komma att höra till de vattenmiljöer som drabbas.
- Risken för exempelvis sänkta kalkningsanslag är uppenbar och detta skapar en överhängande risk för återförsurning av sjöar och vattendrag, konstaterar Stefan Nyström.

I praktiken kommer nedskärningarna innebära att ytterligare hundratals miljoner försvinner från vattenmiljöarbetet. I många projekt kombineras de nationella anslagen med EU-medel i olika former.
- När de nationella anslagen försvinner så blir det inte längre möjligt att kvittera ut EU-medel för miljöinsatserna. Därmed blir effekterna av regeringens svek än hårdare, dundrar Stefan Nyström.

Nedskärningarna går stick i stäv med regeringens uttalade ambitioner.
- Det här kan nog sägas vara spiken i kistan för möjligheterna att nå miljömålen om levande sjöar, hav och vattendrag. Vi är oerhört besvikna på att regeringen och miljöminister Lena Ek inte förstår hur akut situationen är i många vatten, avslutar Stefan Nyström.

 


Publicerad: 2012-09-21 09:18:00 av Sportfiskarna admin
 rss
Norsk-svensk försurnings- och kalkningskonferens

Miljødirektoratet og Havs- och vattenmyndigheten inbjuder till en norsk-svensk försurnings- och kalkningskonferens i november.

Läs hela artikeln

Norsk-svensk försurnings- och kalkningskonferens

Kalkningseffekterna i rinnande vatten utvärderas

Under årets kalkhandläggarträff i Örebro presenterades de första delresultaten från en utvärdering av kalkeffekterna i rinnande vatten och av pH-målet 5,6.

Läs hela artikeln

Kalkningseffekterna i rinnande vatten utvärderas

Alliansens budget bottennapp för vattenmiljön

Vattenmiljön blir en av de stora förlorarna 2015 med den nu antagna budgeten . 145 miljoner mindre anslås nu till HaV.

Läs hela artikeln

Alliansens budget bottennapp för vattenmiljön

Drygt 154 miljoner söks av länen för kalkning 2015

Många län har ökat sina ansökningar för verksamhetsåret 2015, främst för att kompensera för prisökningar på kalk och bränsle.

Läs hela artikeln

Drygt 154 miljoner söks av länen för kalkning 2015

Öring återintroduceras i Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar långsiktigt med att återintroducera öring i ett antal vattensystem där bestånden tidigare slagits ut av försurning och vandringshinder.

Läs hela artikeln

Öring återintroduceras i Kronoberg

Gävleborgs län ökar kalkningen 2015

Gävleborgs län ansöker om drygt 4 miljoner kronor till kalkningsåtgärder inför verksamhetsåret 2015. Detta motsvarar drygt 3150 ton kalk vilket innebär en kraftig höjning jämfört med de senaste årens ...

Läs hela artikeln

Gävleborgs län ökar kalkningen 2015

Markfuktighetskartor kan ge skonsammare avverkning

På sikt kommer alla avverkningar i landet att kunna planeras utifrån digitala kartor som visar var marken är fuktig och var man då exempelvis ska undvika att köra med skogsmaskin.

Läs hela artikeln

Markfuktighetskartor kan ge skonsammare avverkning

Både Sverige och Norge beroende av kalkning

Sportfiskarna var nyligen på en kalkningskonferens i Oslo, arrangerad av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Läs hela artikeln

Både Sverige och Norge beroende av kalkning

Kalkhandläggarträff i Örebro i mars

18-19 mars är Länsstyrelsen i Örebro län värd för den årliga kalkhandläggarträffen. Ett brett program med intressanta föredrag lovar att det blir en mycket informativ och aktuell träff.

Läs hela artikeln

Kalkhandläggarträff i Örebro i mars

Länsstyrelsen i Jämtlands län installerar ny analysutrustning för pH-mätning

Länsstyrelsens vattenlaboratorium i Östersund startar nu upp ett nytt slutet system för att uppnå en mer tillförlitlig mätning av pH-värden.

Läs hela artikeln

Länsstyrelsen i Jämtlands län installerar ny analysutrustning för pH-mätning

HaV satsar på utökad kompetens med kalkplaner

Under 2015 planerar Havs- och vattenmyndigheten utbildningar i att upprätta kalkplaner, ett område där det generellt är en brist på spetskompetens.

Läs hela artikeln

HaV satsar på utökad kompetens med kalkplaner

Isländskt vulkanutbrott ger höga svavelhalter i norr

Mycket höga halter av svaveldioxid i luften har uppmätts på olika platser i Norrbotten och Västerbotten under september.

Läs hela artikeln

Isländskt vulkanutbrott ger höga svavelhalter i norr

Ny lokal för hotad Klarälvslax upptäckt

Länsstyrelsen i Värmlands län har hittat yngel av Klarälvslax i Kvarnån. Nu avser Länsstyrelsen att kalka ån för att förbättra förutsättningarna för laxen.

Läs hela artikeln

Ny lokal för hotad Klarälvslax upptäckt

Forskning visar på ökat skyddsbehov av skogsvatten

En ny studie visar att de områden i skogen där grundvatten strömmar ut är extra skyddsvärda och har stor betydelse för många arter, däribland fisk.

Läs hela artikeln

Forskning visar på ökat skyddsbehov av skogsvatten

Kvicksilver i fisk bör kartläggas bättre

Sedan 1992 har Sunne kommun i princip årligen provtagit kvicksilverhalten i gäddor från olika sjöar i kommunen, vilket fler kommuner borde göra.

Läs hela artikeln

Kvicksilver i fisk bör kartläggas bättre

Vattenmiljön vinnare valåret 2014?

Sportfiskarna välkomnar ett större miljötänk från alla partier och ser fram emot en kommande valrörelse med mer fokus på vattenmiljön.

Läs hela artikeln

Vattenmiljön vinnare valåret 2014?

Körskadorna ökar i skogsbruket

Trots stora insatser med bland annat utbildning visar Skogsstyrelsens senaste inventering att körskadorna ökar: mer än var tredje transport som korsar ett vattendrag resulterar i körskador.

Läs hela artikeln

Körskadorna ökar i skogsbruket

Sportfiskarna med i forskningsprojekt om framtidens skog

Under våren har Sportfiskarna deltagit i en studie om olika intressegruppers visioner om framtidens skog.

Läs hela artikeln

Sportfiskarna med i forskningsprojekt om framtidens skog

Kalkning grund till lukrativt sportfiske i Härjedalen

Kalkningen av försurade vatten i Härjedalen möjliggör ett attraktivt och inkomstbringande sportfiske.

Läs hela artikeln

Kalkning grund till lukrativt sportfiske i Härjedalen

På spaning efter anslag som flytt

Sportfiskarna efterfrågar en tydligare styrning av medel till konkreta åtgärder för vattenmiljön.

Läs hela artikeln

På spaning efter anslag som flytt

Stopp för kalkning i Hedmarks fylke

Samtidigt som kalkningen avslutas i Norge fortsätter kalkningen i de tre svenska län som gränsar till Hedmark och det norska kalkavslutet oroar svenska handläggare.

Läs hela artikeln

Stopp för kalkning i Hedmarks fylke

Minst 1,3 miljarder krävs för vattenvård i Örebro län

Det totala åtgärdsbehovet för länets vattendrag vad gäller rensning, vandringshinder och kantzoner summerar på mer än 1,3 miljarder.

Läs hela artikeln

Minst 1,3 miljarder krävs för vattenvård i Örebro län

Svavelutsläpp från fartyg ska minska

Strängare krav på svavelhalten i bränslen för fartyg både inom och utanför svavelkontrollområden införs från 1 juli.

Läs hela artikeln

Svavelutsläpp från fartyg ska minska

Nykalkningsbehov: Halån väntar på åtgärder

Halån i norra Värmland är tydligt försurningspåverkad men har hittills inte omfattats av kalkningsåtgärder eller biotopvård.

Läs hela artikeln

Nykalkningsbehov: Halån väntar på åtgärder

Fiskevårdsområden protesterar mot kalknedskärningar

Fyra fiskevårdsområdesföreningar runt Mölndalsån har skrivit ett upprop till Länsstyrelsen i Västra Götaland för att få en omprövning av nedskärningar av kalkningsverksamheten.

Läs hela artikeln

Fiskevårdsområden protesterar mot kalknedskärningar

Sportfiskarna träffade miljöministern

Sportfiskarnas förbundsordförande Joakim Ollén och generalsekreterare Stefan Nyström träffade miljöminister Lena Ek fredagen 7 februari.

Läs hela artikeln

Sportfiskarna träffade miljöministern

Återförsurning hotar med neddragen kalkning

Sportfiskarna lanserar nu en policy för försurning och kalkning för att öka fokus och påverkan i frågan.

Läs hela artikeln

Återförsurning hotar med neddragen kalkning

Björn Sjöberg, HaV, om kalkningsverksamheten

Sportfiskarna ställde några frågor till HaV med anledning av ytterligare effektiviseringar av kalkningen och minskade kalkvolymer.

Läs hela artikeln

Björn Sjöberg, HaV, om kalkningsverksamheten

Kalkningen viktig för sportfisket i Värmland

Kalkningsverksamheten i Värmland skyddar bland annat vild klarälvslax och många öringbestånd som i sin tur genererar ett bra sportfiske.

Läs hela artikeln

Kalkningen viktig för sportfisket i Värmland

Tydlig försurningspåverkan från skogsbruket

Återhämtningen från försurningen går långsamt och skogsbrukets påverkan på försurningen är avsevärd visar ny rapport.

Läs hela artikeln

Tydlig försurningspåverkan från skogsbruket

Försurade fjäll måste kalkas mera

Länsstyrelsen i Jämtlands län kämpar för att behålla kalkningen i många vattendrag i länets fjällområden.

Läs hela artikeln

Försurade fjäll måste kalkas mera

Massdöd av flodpärlmusslor i Värån

Länsstyrelsen i Värmlands län upptäckte nyligen att det fina beståndet av flodpärlmussla i Värån blivit kraftigt reducerat.

Läs hela artikeln

Massdöd av flodpärlmusslor i Värån

HaV granskar svensk kalkning

Kalkningen av svenska sjöar och vattendrag fungerar generellt bra i Sverige.

Läs hela artikeln

HaV granskar svensk kalkning

170 miljoner mer till vattenmiljön – seger för Sportfiskarna och livet under ytan

Miljöminister Lena Ek lanserar nu en höjning av anslaget till havsmiljön på totalt 170 miljoner nästa år.

Läs hela artikeln

170 miljoner mer till vattenmiljön – seger för Sportfiskarna och livet under ytan

Återförsurning ej förenligt med EU:s vattendirektiv

Sverige är bundet att följa kraven i EU:s ramdirektiv för vatten.

Läs hela artikeln

Återförsurning ej förenligt med EU:s vattendirektiv

Envishet och tålamod förändrar miljön

Christer Ågren på miljöorganisationen Luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim) har mer än 30 års erfarenhet av internationellt miljölobbyarbete.

Läs hela artikeln

Envishet och tålamod förändrar miljön

Vattenprover från Jämtlab visar för högt pH

Det mest anlitade laboratoriet för kalkeffektsuppföljning från landets länsstyrelser kan visa upp till 0,35 enheter för höga pH-värden.

Läs hela artikeln

Vattenprover från Jämtlab visar för högt pH

Länsstyrelserna saknar resurser för tillsyn

En ny rapport från Sportfiskarna visar på stora brister i länsstyrelsernas arbete med tillsyn och omprövning av vattenverksamheter.

Läs hela artikeln

Länsstyrelserna saknar resurser för tillsyn

Ålen gynnas av kalkning

Erik Degerman, forskare på SLU, har tidigare tittat på ålens försurningskänslighet.

Läs hela artikeln

Ålen gynnas av kalkning

Skogsgödsling måste ta hänsyn till vattenmiljön

Sportfiskarna har yttrat sig om Skogsstyrelsens förslag för föreskrifter och allmänna råd för kvävegödsling av skogsmark.

Läs hela artikeln

Skogsgödsling måste ta hänsyn till vattenmiljön

Påverkar vattenkemin vildlaxen i Rickleån?

Rickleån är den av Västerbottens läns laxälvar som svarat sämst på det ökade skyddet för vildlaxen.

Läs hela artikeln

Påverkar vattenkemin vildlaxen i Rickleån?

Fartygsutsläpp försurar haven

En nyligen publicerad studie från Göteborgs universitet och Chalmers slår fast att fartygutsläpp av svavel- och kväveoxider har en betydande regional försurningspåverkan på havsområden längs fartygsle...

Läs hela artikeln

Fartygsutsläpp försurar haven

200 000 extra till fiskevård

Sportfiskarna har beslutat att satsa ytterligare 200 000 kronor för att stödja fiske- och vattenvården 2013.

Läs hela artikeln

200 000 extra till fiskevård

Besparingar största hotet mot liv i försurade vatten

Neddragningar av anslagen till kalkning är den faktor som framförallt hotar biologiskt liv i försurade vatten. Det visar en oberoende konsekvensanalys av kalkningsverksamheten.

Läs hela artikeln

Besparingar största hotet mot liv i försurade vatten

Habo Sportfiskeklubb kalkar sina klubbsjöar

Habo SFK kalkar för att kunna bedriva sportfiske i sina sjöar på Hökensås, kalkningen syftar till att ge utplanterad fisk tillräckligt gynnsamma förhållanden för att kunna leva i sjöarna.

Läs hela artikeln

Habo Sportfiskeklubb kalkar sina klubbsjöar

Sportfiskarna informerar om unik naturvårdsmetod

Sportfiskarna deltar på kalkhandläggarkonferensen i Sollefteå 20-21 mars för att informera om återintroduktion av flodpärlmussla i Lärjeån i närheten av Göteborg.

Läs hela artikeln

Sportfiskarna informerar om unik naturvårdsmetod

130 miljoner mindre till vattenvård 2013

Igår presenterade Havs- och vattenmyndigheten årets fördelning av medel till landets länsstyrelser. För att hantera den kraftiga minskningen av medel till insatser för havs- och vattenmiljö får länsst...

Läs hela artikeln

130 miljoner mindre till vattenvård 2013

Försurningen åter i fokus 2012

Under 2012 hölls flera konferenser och seminarier med inriktning på försurning och kalkning vilket åter skapade fokus på försurningsproblematiken.

Läs hela artikeln

Försurningen åter i fokus 2012

Lisbeth Schultze om försurningen i Halland

Hallands Länsråd Lisbeth Schultze höll nyligen en presentation av försurningssituationen i Halland för Miljömålsberedningen.

Läs hela artikeln

Lisbeth Schultze om försurningen i Halland

Kevin Bishop: skogsbruket kan ge återförsurning

Kevin Bishop, professor på Institutionen för vatten och miljö på SLU och geovetenskap på Uppsala Universitet, har vid flera seminarier varnat för att ett ökat uttag av skogsråvara kan innebära ett öka...

Läs hela artikeln

Kevin Bishop: skogsbruket kan ge återförsurning
Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Eckerö Linjen
Fiskefeber
Fiskesnack
Huntyard
SportfiskeprylarAdministratör