Forshaga Camping
Köp fiskekort ONLINE
Dogger
Sportfiskewebben
Forshagaakademin
Besök Sportfiskarnas webbshop
Storabborren skyddas i Yngern
Ny fiskeregel: under 2015 blir Yngern första sjö med maximått på abborre: 38 cm. Läs mer

Provfiskerapport 2014
Läs resultaten från sjöprovfisket i ett antal av Sportfiskekortets vatten.
Läs mer

Fiskevårdsplan
för Sportfiskekortet
Läs vilka åtgärder vi föreslår i din favoritsjö!
Läs mer

Fredning i Lillsjön:
  Fiskeförbud i Lillsjön 15 maj-15 juni. 
Läs mer

Sätt inte ut karp!
Det händer att karpmetare själva sätter ut karp i våra vatten för att kunna fiska. Det är olovligt, och kan sprida svåra sjukdomar.
Läs mer
 

Linje

 

 

Fisketillsyn

Fisketillsyn handlar inte bara om att kontrollera fiskekort, för dig som köper kortet är det en service att vi har tillsynsmän som upprätthåller våra fiskeregler. Våra tillsynsmän är ofta riktigt duktiga och erfarna fiskare som även kan ge dig bra tips ute vid sjöarna.
 

Sportfiskarna Region Mälardalen har ett 70-tal fisketillsynsmän som sköter tillsynen på Sportfiskekortets sjöar. Våra tillsynsmän arbetar helt ideellt med att kontrollera fiskekort och se till att fiskereglerna åtföljs, oftast gör de tillsyn på vatten som de själva fiskar i.

Då tillsynsmännen i regel tjänstgör på sina hemmavatten innebär detta att de inte bara har koll på fiskereglerna utan kan även hjälpa dig med praktiska tips och information om fisket i sjöarna.

För den stora majoriteten sportfiskare är det en självklarhet att lösa fiskekort och följa fiskeregler. Genom att göra så bidrar man till att Sportfiskarna kan fortsätta erbjuda allmänheten ett bra fiske och tillgängliggöra attraktiva fiskevatten i Stockholmsregionen.

Om tjuvfiske:
En tillsynsman med förordnande har rätt att beslagta fiskeutrustning och göra en polisanmälan om tjuvfiske upptäcks. Fisketillsynsmännen upplyser dock i regel den som ovetandes fiskar utan fiskekort om hur och var man köper Sportfiskekortet och ser sedan till att fiskaren avbryter det olovliga fisket. Men vid upprepade förseelser beslagtas utrustningen och tjuvfiskaren polisanmäls.

Sportfiskarna Region Mälardalen har de senaste året intensifierat fisketillsynen på Sportfiskekortets vatten genom att dela in sjöarna i tillsynsområden som bevakas av grupper av närboende tillsynsmän. Detta har lett till en markant ökning av försäljningen av fiskekort. Mer sålda fiskekort innebär att vi kan göra mer fiskevårdande åtgärder i samtliga vatten.

Tipsa oss!
Bevittnar du brott mot fiskereglerna kontakta Sportfiskarna på 08-410 80 680 (kontorstid). Utanför kontorstider ring polisen på 114 14.

Sportfiskarna har grupper av tillsyningsmän som har olika områden där de patrullerar. Varje grupp har en gruppchef som ser till att samordna tillsynen. Kring vissa sjöar har jourgrupper startats för att kunna rycka ut och hjälpa varandra. Som tillsyningsman ska man aldrig gå ensam utan alltid se till att man är minst två för att kunna bevittna vid tillslag.
 
Du får även gärna tipsa oss om du har tips och idéer på vad du tycker borde förbättras på det vatten du fiskar på.

 

KONTAKT:
Sportfiskarna
Region Mälardalen
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma

TELEFON:
08-410 80 680
fax: 08-795 96 73
Telefontid
tis-ons 10-15

EPOST:
stockholm@
sportfiskarna.se

 

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Fiskesnack
Sportfiskeprylar
Fiskefeber
Huntyard
Eckerö LinjenAdministratör