Forshagaakademin
Forshaga Camping
Besök Sportfiskarnas webbshop
Köp fiskekort ONLINE
Dogger
Sportfiskewebben
Storabborren skyddas i Yngern
Ny fiskeregel: under 2015 blir Yngern första sjö med maximått på abborre: 38 cm. Läs mer

Provfiskerapport 2014
Läs resultaten från sjöprovfisket i ett antal av Sportfiskekortets vatten.
Läs mer

Fiskevårdsplan
för Sportfiskekortet
Läs vilka åtgärder vi föreslår i din favoritsjö!
Läs mer

Fredning i Lillsjön:
  Fiskeförbud i Lillsjön 15 maj-15 juni. 
Läs mer

Sätt inte ut karp!
Det händer att karpmetare själva sätter ut karp i våra vatten för att kunna fiska. Det är olovligt, och kan sprida svåra sjukdomar.
Läs mer
 

Linje

 

 

Allmänna fiskeregler

Fiskerätt: Kortinnehavaren äger rätt till sportfiske i de sjöar som finns listade i på sidan sjöar. Vilka regler och vilken del av sjön som ingår i fiskekortet hittar du i kartorna och informationen på respektive sjös sida.

Gula kortet: Sportfiskekortet gäller även på de vatten som ingår i Göteborgs ”Gula kortet” enligt de regler som gäller där. Mer info om detta se webbsidan www.sportfiskarna.se/goteborgFiskekortet måste alltid medföras vid fiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll. Fiskekortet gäller för en person med familj. Den person som kortet står på måste delta i fisket.

Juniorkortet är gratis och personligt och gäller till och med det år man fyller 16. 
 
AKTUELLT: Storabborren skyddas i Yngern
Ny fiskeregel: under 2015 blir Yngern första sjö med maximått på abborre. Alla abborrar på 38 centimeter eller över skall återutsättas i sjön, detta för att behålla sjöns populationer med storabborrar. De stora individerna spelar viktig roll för reproduktion och balansen i ekosystemet.

Fredingstid i Lillsjön, 15 maj-15 juni.
Fredningstid i Lillsjön för att skydda lekande fisk.

Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsyningsman måste följas. Fiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse anmäld för åtal. Observera att fiske för avsalu och ryckfiske inte är tillåtet.

Det är förbjudet att fiska från privata bryggor och tomter. Närmare än 50 meter ifrån dessa är det också förbjudet att fiska från båt och flytring samt från is. Fiskeredskapen skall hållas under uppsyn när fisket pågår.

Fiske från båt utan motor och från flytring är tillåtet i samtliga sjöar, dragrodd får ske med max 3 spön per båt, om inget annat anges vid fiskevattnets beskrivning.
Trolling med max 3 spön är tillåtet i några sjöar.

Nätläggning och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga är naturligtvis förbjudna på Sportfiskekortets vatten.

Betesfångst är tillåtet med en mörtstuga per fiskekort, mörtstugan måste vara märkt med namn, telefon- och fiskekortsnummer.
I samtliga sjöar får sänkhåv och kastnät användas för betesfångst.

Angel och ismete får bedrivas med max 5 redskap, om inget annat anges vid respektive sjös beskrivning. För sjöar med andra regler anges detta vid fiskevattnets beskrivning.Minimimått för gös och gädda är 45 cm, maxmått 75 cm.

Uttagsfönster gäller i alla vatten för gädda och gös, detta betyder att endast gädda och gös mellan 45-75 cm får tas upp. Samt att max 3 fiskar per kort och dag av dessa arter får behållas. Vad som gäller för respektive sjö finner du under respektive sjös sida.

Kräftfiske 2015: Preliminärt blir det kräftfiske i Långsjön, Flaten och Söderbysjön under 2015. Fisket bedrivs då med egen fiskeutrustning. Max 10 håvar eller 5 burar och 5 håvar. Dessa kort kommer då endast att säljas på: www.fiskekort.se/kraftfiske.

När kräftfiskekorten släpps läggs det ut som en nyhet på denna hemsida.

 

KONTAKT:
Sportfiskarna
Region Mälardalen
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma

TELEFON:
08-410 80 680
fax: 08-795 96 73
Telefontid
tis-ons 10-15

EPOST:
stockholm@
sportfiskarna.se

 

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Eckerö Linjen
Sportfiskeprylar
Fiskefeber
Fiskesnack
HuntyardAdministratör