Dogger
Köp fiskekort ONLINE
Forshaga Camping
Forshagaakademin
Sportfiskewebben
Besök Sportfiskarnas webbshop
Storabborren skyddas i Yngern
Ny fiskeregel: under 2015 blir Yngern första sjö med maximått på abborre: 38 cm. Läs mer

Provfiskerapport 2014
Läs resultaten från sjöprovfisket i ett antal av Sportfiskekortets vatten.
Läs mer

Fiskevårdsplan
för Sportfiskekortet
Läs vilka åtgärder vi föreslår i din favoritsjö!
Läs mer

Fredning i Lillsjön:
  Fiskeförbud i Lillsjön 15 maj-15 juni. 
Läs mer

Sätt inte ut karp!
Det händer att karpmetare själva sätter ut karp i våra vatten för att kunna fiska. Det är olovligt, och kan sprida svåra sjukdomar.
Läs mer
 

Linje

Lanare stjärt

Sportfiskekortet omfattning:
fiskekortet gäller i hela sjön.

Sjöns area: 4 ha.

Fiskarter: Gädda, Abborre, Karp

Karta:

Djupkarta:

Tillgänglighet:
Svårtillgänglig på grund av sankmark runt strandlinjen.

Kollektiva färdmedel: buss LT702 eller 788 från Södertälje.

Fiskeregler: angelfiske/ismete förbjudet. I övrigt se allmänna bestämmelser.

Beskrivning: Lanarestjärt är en liten skogssjö med mycket vegetation. Beroende på variationer i abborrbeståndet kan de vissa år finnas få större eller många små abborrar i sjön. Variationerna går i cykler med ett par års mellanrum och Lanarestjärt är en bra sjö att inleda pimpelsäsongen på. I Lanarestjärt sattes karp ut på 90-talet där vissa karpar visade en rekordartad tillväxt, exempelvis växte en individ från under kilot till 3,6kg på 18 månader. I modern tid har inga, eller mycket få gett sjöns karpfiske en ärlig chans. Är det här nästa karprekord kan komma ifrån?
 
Övrigt:

TILLBAKA

 


Karp!
Abborre!

Gädda!
Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Huntyard
Fiskesnack
Eckerö Linjen
Fiskefeber
SportfiskeprylarAdministratör