Dogger
Besök Sportfiskarnas webbshop
Forshagaakademin
Köp fiskekort ONLINE
Forshaga Camping
Sportfiskewebben


Fiske- och vattenvård

Sportfiskarna i Göteborg bedriver fiske- och vattenvård både regionalt och lokalt. Dels genom uppdragstjänster, men också genom statliga och egenfinansierade projekt. Dessutom bevakar Sportfiskarna sportfiske- och fiskevårdsintresset i miljöärenden, vid exploateringar och i samhällsplanering. Här följer några exempel där Sportfiskarna medverkar:

Kalkning i Göteborgs vatten för att uppnå biologisk mångfald. Främst sker det med fokus på de havsöringförande vattendragen men även sjöar med gädda, abborre och andra arter. Sammanlagt kalkas ett 50-tal objekt med ca 350- 400 ton årligen från helikopter och båt. Effekterna av kalkningen följs upp genom vattenprovtagning och provfisken.

Fiskutsättningar i egna vatten sker i Svartedalen, samt i Gula och Blå kortets vatten. Det är främst fångstfärdig regnbåge från ett halvt kilo och uppåt som sätts ut, men även öring, harr, röding, karp och gös har satts ut genom åren. Se under respektive fiskekort på vår hemsida.

Säveån är ett Natura 2000-område bl.a. för sitt värdefulla naturlaxbestånd. Sportfiskarna upplåter laxfisket upp till Jonsered. Laxbeståndets utveckling följs med elfisken, automatisk fiskräkning, andra inventeringar och den fångststatistik som lämnas in. Minimitappningen har från och med 2005 ökats genom naturfåran, som är ett viktigt lek- och uppväxtområde för laxen. Risken för plötsliga minskningar i vattenflödet elimineras genom automatiseringar av regleringen vid Jonsereds kraftverk.

Lärjeån har en rik fiskfauna med bland annat lax, men framförallt havsöring. Genom kalkning och biotopvård har bäckarna från Vättlefjäll numera täta bestånd av havsöring från att tidigare ha saknat öring helt. Även den fridlysta flodpärlmusslan finns i Lärjeån. Genom att skapa strömvattensområden i ett LIFE- projekt gynnas både flodpärlmusslan, lax och öring. Den hotade flodpärlmusslan är dessutom beroende av öring eller lax för sin existens. Sportfiskarna bedriver ett projekt för att skydda och stärka beståndet av flodpärlmussla i Lärjeån och dess biflöden, som bland annat innebär att man på konstgjord väg infekterar öringungar med mussellarver. Klicka här för mer info kring det projektet.

Utbildningar och seminarier i fiskevård etc. anpassade för medlemmar i Sportfiskarna, naturguider och tjänstemän i kommuner mm sker för att belysa vikten av fiskevård i miljömålsarbetets anda. Seminarier arrangeras också i opinionsbildande syfte.

Värna Västerhavet är ett långsiktigt arbete med att belysa problematiken i havet, skapa opinion och återskapa goda livsmiljöer för marina fiskar i en allt mer vikande trend. Ett exempel på det är samförvaltningsprojektet 8 Fjordar i mellersta Bohuslän där Sportfiskarna vill öka möjligheterna till sportfiske i havet. Vi deltar också i samförvaltningen av fisket i Halland och arbetar för att få bort nätfisket efter havsöring och restaurering av kusttorskbestånden. Framöver kommer Sportfiskarna jobba ännu mer med västerhavsfrågor.

Övriga fiskevårdsuppdrag är inventeringar, fiskevårdsplaner, konsekvensanalyser, åtgärdsförslag, handledning, utbildningar och effektuppföljningar. Uppdragen kan vara korta eller fleråriga för myndigheter, kommuner, företag och föreningar etc.

Några exempel är fiskevårdsplanen för Kungsbackaån och biotopvårdsprojekt i Säveån, Lärjeån och Osbäcken på Hisingen. Ett annat exempel är Gyro-undersökningar för Havs- och vattenmyndigheten som utförs årligen i västkustens laxförande vattendrag. Undersökningen innebär att laxungar samlas in genom elfiske och kontrolleras under lupp efter den 0,5 mm långa hakmasken Gyrodactylus salaris, som är en laxparasit. Laxbestånden kan drabbas hårt av parasiten och sprider sig från vatten till vatten. Parasiten orsakar sår i laxungarnas yttersta hudlager, vilket ofta leder till infektioner och hög dödlighet hos laxungarna under deras tid i sötvatten. 


aprmaj 2015jun
tiontofr
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Huntyard
Fiskesnack
Fiskefeber
Eckerö Linjen
SportfiskeprylarAdministratör