Sportfiskewebben
Köp fiskekort ONLINE
Besök Sportfiskarnas webbshop
Dogger
Forshaga Camping
Jesse
Forshagaakademin


Olycksfallsförsäkring för medlemmar

I medlemskapet ingår en personlig olycksfallsförsäkring som är tecknad hos Trygg Hansa.Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under aktivitet som har samband med sportfiske samt under direkt färd till och från sådan aktivitet. Försäkringen gäller också då medlemmar deltar i av Sportfiskarna, dess distrikt eller av ansluten förening anordnad kurs, läger med mera. Då kurs äger rum på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.
Obs, att detta är en olycksfallsförsäkring och gäller således inte vid sjukdom, vilket är vanligare än olycksfall att man utsätts för utomlands. Försäkringen ersätter inte heller hemtransport från utlandet om olycksfall uppstår.
 

Ersättningar:

- Medicinsk invaliditetsersättning
- Vanprydande ärr
- Läke-, rese- och tandskadekostnader
- Merkostnader
- Sjukhusvård till 18 års ålder
- Hjälpmedel
- Dödsfallsersättning
- Krisförsäkring

Vid utlandsresa gäller försäkringen med samma omfattning som i Sverige i upp till ett år.

Skadeanmälan

Medlem som råkar ut för olycksfall ska göra skadeanmälan till Trygg Hansa på telefon:
0771-111 500
Uppge försäkringsnummer
22995


Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Fiskesnack
Huntyard
Eckerö Linjen
Sportfiskeprylar
FiskefeberAdministratör