Forshagaakademin
Köp fiskekort ONLINE
Sportfiskewebben
Dogger
Besök Sportfiskarnas webbshop
Forshaga Camping


Olycksfallsförsäkring för medlemmar

I medlemskapet ingår en personlig olycksfallsförsäkring som är tecknad hos SVEDEA.Försäkringen omfattar olycksfall som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd, plötslig, yttre händelse. Försäkringen gäller i all aktivitet som har samband med sportfiske samt deltagande i av Sportfiskarna, dess distrikt eller ansluten förening anordnad aktivitet. Försäkringen gäller även under färd till och från aktivitet.

Obs, att detta är en olycksfallsförsäkring och gäller således inte vid sjukdom, vilket är vanligare än olycksfall att man utsätts för utomlands. Försäkringen ersätter inte heller hemtransport från utlandet om olycksfall uppstår.

Ersättningar:

- Medicinsk invaliditetsersättning
- Vanprydande ärr
- Läke-, rese- och tandskadekostnader
- Merkostnader
- Sjukhusvård till 18 års ålder
- Hjälpmedel
- Dödsfallsersättning
- Krisförsäkring

Vid utlandsresa gäller försäkringen med samma omfattning som i Sverige i upp till ett år.

Sportfiskarnas medlemsförsäkring är sedan 2015-04-01 placerad hos SVEDEA.
 


För skador inträffade före 2015-04-01

Gör en skadeanmälan till Trygg-Hansa
på telefon 0771-111 500
Uppge försäkringsnummer 22995.

 

Skadeanmälan

Medlem som råkar ut för olycksfall ska kontakta SVEDEA på 0771-160 199 för att få hjälp.
Medlemmen får därefter fylla i en skadeanmälan och skicka in till Svedea på mejl (skadorforetag@svedea.se) alternativt per post

Svedea
Företagsskador
Box 3489
103 69  STOCKHOLM

Blankett skadeanmälan


Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Fiskefeber
Sportfiskeprylar
Eckerö Linjen
Fiskesnack
HuntyardAdministratör