Besök Sportfiskarnas webbshop
Köp fiskekort ONLINE
Sportfiskewebben
Forshaga Camping
Huntyard & Berras
Forshagaakademin
Söder Sportfiske
Fishingstore.se


Olycksfallsförsäkring för medlemmar

I medlemskapet ingår en personlig olycksfallsförsäkring som är tecknad hos Trygg Hansa.Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under aktivitet som har samband med sportfiske samt under direkt färd till och från sådan aktivitet. Försäkringen gäller också då medlemmar deltar i av Sportfiskarna, dess distrikt eller av ansluten förening anordnad kurs, läger med mera. Då kurs äger rum på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.
Obs, att detta är en olycksfallsförsäkring och gäller således inte vid sjukdom, vilket är vanligare än olycksfall att man utsätts för utomlands. Försäkringen ersätter inte heller hemtransport från utlandet om olycksfall uppstår.
 

Ersättningar:

- Medicinsk invaliditetsersättning
- Vanprydande ärr
- Läke-, rese- och tandskadekostnader
- Merkostnader
- Sjukhusvård till 18 års ålder
- Hjälpmedel
- Dödsfallsersättning
- Krisförsäkring

Vid utlandsresa gäller försäkringen med samma omfattning som i Sverige i upp till ett år.

Skadeanmälan

Medlem som råkar ut för olycksfall ska göra skadeanmälan till Trygg Hansa på telefon:
0771-111 500
Uppge försäkringsnummer
22995


marapril 2014maj
tiontofr
311
Årsmöte för Sportfiskarna i Kronoberg
23456
78910
Seminarium om gös i Sandviken
111213
1415
Påsklovsfiske Härlanda tjärn
1617181920
21222324252627
HEBA-laxen i Stockholms Ström
2829301
Fiskepremiär i Sandbäckstjärn Karlstad
234
5678910
Kusträddardagen 10 maj
Sjön Trekantens dag
11
Tranås Energi
Försäkringar
FångstDataBanken
Sportfiskemässan 2014
Anova
Nationalnyckeln
Fiskesnack
FolkspelAdministratör