Dogger
Besök Sportfiskarnas webbshop
Köp fiskekort ONLINE
Söder Sportfiske
Huntyard & Berras
Forshaga Camping
Sportfiskewebben


Linje
 

När en fisketävling är sanktionerad innebär det att förbundets tävlingsbestämmelser följs, att arrangören är ansvarsförsäkrad samt att funktionärer och tävlande som är medlemmar i Sportfiskarna är olycksfallsförsäkrade. Startkort och påsar tillhandahålls genom distriktstävlingsledaren och arrangören har rätt att publicera uppgifter om tävlingen på Sportfiskarnas hemsida www.sportfiskarna.se.

DM-tävlingar måste vara sanktionerade för att vara kvalificerande till SM/landslagsuttagning.

Sanktionering ska göras i god tid före tävlingen. Om tävlingen blir inställd ska detta skriftligen rapporteras till kansliet via mejl: tavling@sportfiskarna.se, via fax 08-795 96 73 eller via post: Sportfiskarna, Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma, senast en vecka efter den planerade tävlingsdagen.

Uppgifter om sanktionerad tävling publiceras i tävlingskalendern på www.sportfiskarna.se/tavling. Uppmana gärna de tävlande som inte redan är medlemmar om att de ska bli medlem i Sportfiskarna!

När ni sanktionerar era tävlingar via hemsidan måste ni ange en fungerande
e-postadress. Till den adressen kommer en bekräftelse att skickas när tävlingen godkänts. Den bekräftelsen innehåller tävlingens sanktioneringsnummer samt ett lösenord som ni kan använda för att ändra uppgifter om tävlingen i tävlingskalendern och publicera resultat på hemsidan.
 

Betalning och priser

Betalning:
Senast 10 dagar efter genomförd tävling betalas sanktioneringsavgiften till Sportfiskarna, bankgiro 166-1222.
Obetald sanktionering kommer att faktureras med 500 kr efter påminnelse.

Avgifter:
- För första/enda individuella DM-tävlingen i alla discipliner betalas 10 kr/startande.
- För övriga tävlingar betalas 5 kr/startande - med undantag för interna klubbtävlingar som betalas enl. gällande tävlingsbestämmelser, f n 50 kr för upp till 50 deltagare, 100 kr för 51-100, 150 kr för 101-150 och 200 kr för 151 eller fler deltagare.

På inbetalningsavin måste anges:
1. Sanktioneringsnummer
2. Arrangör (klubbens namn och medlemsnummer)
3. Antal startande
4. Tävlingsdatum.

Dessa uppgifter måste också lämnas vid betalning via internet!


Till sanktioneringsformuläret »
 

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Folkspel
Fiskesnack
Anova
Tranås Energi
NationalnyckelnAdministratör